Situasjonskart

38 boliger fordelt på 10 prosjekterte småhus, 17 tomter for enebolig og boligtun som består av 11 boliger.
Boligtunet har også et eget felleshus for sosiale sammenkomster.